Ansprechpartner Rechte & Lizenzen


 

Leitung Rechte & Lizenzen

Nora Mercurio
Phone +49 30 740744 231
Fax +49 30 740744 239
mercuriosuhrkamp.de
 

Inland Print & Digital

Felix Dahm
Phone +49 30 740744 233
Fax +49 30 740744 239
dahmsuhrkamp.de
 

Hörbuch

Christoph Hassenzahl
Phone +49 30 740744 232
Fax +49 30 740744 239
hassenzahlsuhrkamp.de

 

Rundfunksenderechte (Hörspiel, Lesungen)

Lisa-Marie Fleck
Phone +49 30 740744 238
Fax +49 30 740744 239
flecksuhrkamp.de

 
 

Für Filmrechte (deutsche Autoren) kontaktieren Sie bitte Frank Kroll
(+49 160 / 74 65 646, agenturkrollsuhrkamp.de).